راه روشن
وبلژیون همسفر آزاده رحمانیان
سه شنبه 21 آبان 1398 :: نویسنده : همسفر زهرا م
به نام قدرت مطلق
دوشنبه مورخ 97/8/13لژیون چهارم به استادی خانم آزاده بادستورجلسه "سی دی کابوس 1"راس ساعت مقرر آغاز به کارنمود..

ابتدای جلسه راهنمای عزیزگفتندخداراشاکرهستیم که یک باردیگراذن ورودمابه کنگره داده شدوانشالله که بتوانیم ازاین فرصت به خوبی استفاده کنیم .

دررابطه بادستورجلسه هفتگی رابطه یادگیری ومعرکه گیری گفتندوقتی مااحساس مکنیم شخص یااشخاصی به شخصیت مااسیب میرسانندسریع درمقابلشان جبهه میگیریم وحاضرنیستیم به انهاگوش دهیم واموزش ببینیم واین ازجهل ماست.

ادامه جلسه به بررسی سی دی کابوس (1)پرداخته شد:

خانم آزاده :اقاس مهندس درموردنحوه ی مصرف موادابتدای سی دی چه گفتند؟

همسفرمینا :اقای مهندس درموردنحوه ی مصرف شربت اتی گفتندحتمابایدبدون افزودن ماده ی افزودنی مصرف شودوحتمابایدمستقیماروی زبان ریخته شودچون زبان حساسترین عضوبدن است به خاطروجودگیرنده های قوی که روی زبان است وبه همین دلیل قدرت جذب زبان بسیاربالاست .

خانم آزاده :تاثیرقرصهای ارامبخش ورابطه ان باکابوسها چیست ؟

همسفرزهرا :این قرصهاتنهاشمارابیهوش میکندولی مشکل همچنان پابرجاست مثل اینکه خانه راجاروکنیدوآشغالهارازیرفرش پنهان میکنید.

خانم آزاده :پس علت اصلی کابوسهادرسفراول ،چیست ؟

همسفرمهتاب :هرچیزی سپردفاعی داردکه ازآن محافطت میکند،مانندزمین که لایه ی ازن ازآن محافظت میکند.انسان موجودی کاملاناشناخته ،درقسمت فیزیک وظاهرانسان مجهولات مابسیاراست وشاهدآن بیماریهای فراوانی است که درمان نداردودرقسمت صورپنهان که هیچ اطلاعی نداریم .

خانم آزاده :پس علت کابوسهادرسفراول به خاطرخراب شدن لایه ازن مااست .

درمورداین هاله ی انسانی توضیح دهید ؟

همسفرسمیه :خدابرای انسان هم سپردفاعی درست کرده است .همانطوری که درکره ی زمین اگرخرابی به وجودآیدوچیزی ازتعادل خارج شودروی لابه ازن تاثیرمیگذارددرانسان هم همین طوراست .اگردرقسمتی ازانسان تخریب ایجادشودروی هاله اش تاثیرمیگذاردوانراخراب میکند.

واینکه همه یموجودات سپردفاعی دارندوسپردفاعی انسان بصورت تخم مرغ شکل است .

خانم آزاده :چه چیزی بیشترین تخریب راروی انسان دارد ؟

همسفرنرگس :چیزی که بیشترین تخریب راروی هاله ی انسان داردموادمخدراست .چون این موادسیستم جسم وروان انسان راازتعادل خارج میکندو

ازبین موادمخدرقرصهای اعصاب وروان وشیشه تخریبش بالاست بعدکراک ودیگرمواداعتیادآور...

خانم آزاده :آقای مهندس دراین سی دی میگویندغیرازماموجودات دیگری هم دراین جهان هستندکه مانمیتوانیم آنهاراببینیم .علت چیست ؟

همسفرمینا :علت انست که دستگاه های گیرنده ی مامحدوداست .برددیدمامحدوداست .پس ندیدن مادلیل برنبودن انهانیست .

خانم آزاده :ماچه چیزهایی رامیتوانیم ببینیم ؟

همسفرزهرا :ماچیزهایی رامیتوانیم ببینیم که ازخاک باشدخارج ازعناصرمندلیف رانمیتوان دید.معیارسنجش کل هستی دوچشم وگوش وبویایی وچشایی و..مانیست .

پس موجودات دیگردرزمین وسماوجوددارندولی این موجودات طبق قانون مرزبندی شده اندونمیتوانندواردلایه وهاله ی انسان شوندولی وقتی دراین خانه بازباشدهرکسی واردمیشود.

خانم آزاده :چراقدرت تشخیص ماازسایرموجودات کمتراست ؟

همسفرطیبه :اگرقدرت تشخیص مابسیاربالابود،نمیتوانستیم زندگی کنیم تاآرامش وتعادل داشته باشیم .

خانم آزاده :تنهاراه درمان کابوس چیست ؟

همسفرشهره :هیچ راهی جزتزکیه وپالایش نیست ودرموردمسافران ،متد"دی اس تی "وجهان بینی میتواندهاله راترمیم کند.

خانم آزاده :یکی ازدلایل موفقیت کنگره اینست که مسئله رابرای مابازمیکندوعلت مشکل رابرای مابیان میکند،چقدرزمان میبردتااین مشکل برطرف شود.وکلاصورت مساله رابازمیکند.

درموردمصرف کنندگان شیشه وموادمخدر ،اداره ی جسم وروان چگونه میشود ؟

همسفرنسترن :هرکدام ازمامالک بدن خودهستیم ولی درموردمصرف کنندگان مواددیگراینگونه نیست ومالک موجوددیگری است که ماراازحکومتی که داریم بیرون میکندوفرمان وتصمیم رااواجرامیکند.

خانم آزاده :چه زمتنی عملاتزکیه وپالایش اتفاق میافتد؟

همسفرالهه:دربخشش است که پالایش خودرانشان میدهدواینکه ازبخشش خودخوشحال شویم اگرخوشحال نمیشویددرتزکیه مشکل دارید.

وقتی تزکیه به مرحله بالامیرسدازسخن دیگران نمیرنجیم .صبوروبردبارمیشویم .ازکسی توقعی نداریم .وانسان آرامی هستیم.

خانم آزاده :"آقای مهندس درسی دی دیگری میگویندالماسهاهمیشه نبایدبزرگ باشندزیرادرطبیعت عناصرهم نام یکدیگررامیربایندهمانگونه که هم اندیشان درکنارهم قرا میگیرندوازارتباط آنهامسائل بزرگ پدیدمی آید."

پس مانبایدازخودتوقع داشته باشیم ثروت زیادی داشته باشیم تاببخشیم، این ثروت دروجودماست من اگرازدرون ثروتمندباشم میتونم به دیگران کمک کنم وچه جایی بهترازکنگره .

ثروت درونی خودوالماس وجودخودراپیداکینم .وخودراآماده کنیم برای بخشش ...

جلسه بادعای راهنمای عزیزبه پایان رسید :

انشالله به ثروت درونی خودپی ببریم وبتوانیم به جایگاه شرکت درلژیون سرداربرسیم.

 

 

 

 

 

نوع مطلب : عملکرد لژیون، 
برچسب ها : کنگره 60، درمان اعتیاد، عملکردلژیون،
لینک های مرتبط :

سه شنبه 21 آبان 1398 09:54 ب.ظ
خانوم زهرای عزیز مثل همیشه زیبا بود خدا قوت
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


درباره وبلاگمدیر وبلاگ : آزاده رحمانیان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات