راه روشن
وبلژیون همسفر آزاده رحمانیان
چهارشنبه 1 آذر 1396 :: نویسنده : همسفر مریم
(به نام خداوند بی همتا)

در روز دوشنبه مورخ ۹۶/۸/۳۰ لژیون چهارم به استادی خانم آزاده و همسفران عزیز با دستور جلسه سی دی کفر و دستور جلسه هفتگی سی دی پرسش و پاسخ راس ساعت مقرر آغاز به کار نمود.


شروع شرک از زمانی است که انسان خواسته های نا معقول را به اجرا در می آورد و به خواسته های معقول توجه نمی کند و بی تفاوت می شود. کلمه ی کفر به معنای پنهان کردن است و شامل همه چیز می شود. اگر انسانی به دلیل منافع شخصی اش موضوعی را نادیده بگیرد یا پنهان کند عملا وارد مقوله ی کفر شده است.

ابتدا راهنمای محترم خدا را سپاس گفتند که بار دیگر در جمع همسفران قرار گرفتند سپس جلسه را با مشارکت در مورد دستور جلسه عمومی وادی سوم و تاثیر آن روی من شروع و پس از آن سی دی کفر را مورد بحث و پرسش و پاسخ قرار دادند....

همسفر مریم : این وادی به ما می گوید که باید بدانیم که هیچ کس به اندازه خود ما مسئول مشکلات و زندگی ما نیست و ما نباید از کسی به جز خود انتظار داشته باشیم، خیلی از ما وجود مشکلات را گردن این و آن زمین و آسمان کائنات و یا شانس و اقبال خود می اندازیم اما باشد بدانیم هیچ کس جز خود ما افکار ما کارهای ما مسبب بوجود آمدن مشکلاتمان نمی باشد، باید با تدبیر و تنفکر به مشکلات نگاه کنیم و از نظر مشورتی هم می توانیم از دیگران کمک بگیریم اما تصمیم نهایی را خود باید بگیریم.

همسفر الهام: باید بدانیم خود ما مسئول تمام مشکلات خود هستیم و  چه دانسته و چه ندانسته برای خود مشکل بوجود آورده ایم اما میتوان با تفکر درست سعی بر این داشته باشیم که تمام مشکلات را حل کنیم و بدانیم تنها کسی که میتواند به ما کمک کند خود ما هستیم.

اکنون می پردازیم به سی دی کفر و در ابتدای سی دی در مورد روزه گرفتن صحبت می شود که همسفر مدینه اینگونه آن را شرح می دهند: 

در ماه مبارک رمضان یک سری از حس ها پالایش می یابد و یکسری از حس های دیگر قوی می شود. بنابراین قدرت جذب و فهمیدن مطالب بیشتر خواهد شد و به همین دلیل خواندن قرآن را توصیه می کنند.و روزه باعث می شود که خیلی از بیماری ها درمان شود حتی بسیاری از بیماری های لاعلاج و علم به سمتی پیش می رود که روزه گرفتن را تایید میکند.
 کنگره بعد از درمان مواد آقای مهندس درمان سیگار معجزه دوّم بود. آقای مهندس سیگار خیلی می کشید حتی بیشتر از زمان مصرف و آن موقع در کنگره سیگار یک ارزش محسوب می شد و کسانی که سیگار نمی کشیدند طرد می شدند و در خدمت ها جایی نداشتند و علّتش این بود که می گفتند کسی که به درمان رسیده و سیستم ایکسش راه افتاده، نشانه اش این است که بتواند خوب سیگار بکشد. یعنی کسی که سه پاکت می‌کشید سیستمش خیلی خوب کار می کرد چون آدم خمار سیگار نمی خواهد.

این درمان با یک سختی هم همراه شد و باعث کشف متد DSTبرای سیگار شد. مهندس همیشه به نیکوتین خوراکی به چشم سیگار نگاه می کرد و این یک کلید مهم است برای کسانی که سفر سیگار می کنند و ما این دیدگاه را یاد گرفته ایم که دیگر به شربت نگوییم شربت، بگوییم شربت OT یا اپیوم و این دیدگاه در سیگار هم به وجود آمد و درمان DST با درمان نیکوتین کامل شد و پلی شد برای برقراری ارتباط با محقّقان خارجی که در مجله "کان سِلِر" نتیجه تحقیقاتشان در مورد سیگار آمد و بعد آمدند و کنگره را شناختند.مصرف سیگار در طول سفر تدریجی برای سفر اوّلی، اثر منفی دارد. چون وقتی پلّه را کم می کند مقداری از انرژی که باید صرف بازسازی سیستم شود، صرف مهار و خنثی کردن تخریب سیگار می شود. پس بعد از این اتّفاق کیفیت درمان هم جهش پیدا کرد.پس بنابراین برای شخصی که سیگار مصرف میکند بهتر است که در کنار اوتی درمان سیگار  را هم شروع کند چراکه این کار باعث بهبود روند درمان و رهاییش خواهد بود. 

راهنمای عزیز این سوال را مطرح می کنند که ذهنیت عموم نسبت به کفر چگونه بوده است؟؟؟

همسفران عزیز اینگونه پاسخ می دهند: 
ذهنیّت ما نسبت به کُفر این است که وقتی می‌گویند: "کافر" سریع ذهنمان می رود روی صدر اسلام و یا اینکه کافر کسی است که هیچ دینی را قبول ندارد.

یکی از ویژگی های قرآن این است که جاری است یعنی برای یک زمان خاص نیست، اگر اینگونه بود اعتبارش از بین می رفت و مسئله دوم این است که وقتی روی یک موضوع زیاد تأکید و تکرار می شود و آیات زیادی به آن اختصاص داده می‌شود یعنی این موضوع اهمیّت زیادی دارد.
اکنون می پردازیم به مسئله شرک و اگر بخواهیم تعریفی از آن داشته باشیم اینگونه بیان می کنیم که شرک" یعنی اگر انسان به هر دلیلی خداوند را که فرمانروای آسمان ها و زمین است را با شخص دیگری جایگزین کند و فرمان کس دیگری را اجرا کند، قانون هستی این است که به دلیل اینکه خواسته های نفس خود را اجرا کرده و برای خداوند شریک قائل شده است، نتیجه و عکس العملی که برایش به وجود می‌آید این است که در هستی یک شریک برایش آفریده می شود به همین خاطر وقتی این شریک به وجود آمد و در اختیار انسان سهیم شد دیگر قابل بخشش نیست یعنی انتخاب های ما دیگر مثل سابق نیست و این به خاطر همان عدم بخشش است. پس شرک از اینجا شروع می شود که انسان خواسته های نامعقول را به اجرا در آورد و موضوع دیگری که هست؛ خواسته‌های معقول را کنارگذاشتن است که هرکدام نتایجی را در پی دارند و نتیجه شرک این است که وقتی برای خداوند شریک قائل می شدیم، طبق قانون عمل و عکس العمل برای ما هم یک شریک به وجود می آمد که انتخاب های ما را محدود می کرد تا جایی که انتخاب ما خیلی کوچک می شود مثل وقتی که وارد اعتیاد می شوی، اختیار داری ولی دامنه انتخاب همین طور کوچک تر می شود.درست مانند زمانی که من خواهان چیزی هستم که خداوند آن را به من نمی دهد و من از بنده خدا درخواست میکنم که همان معنای شرک ورزیدن است و طبق قانون عمل و عکس العمل نتیجه آن را خواهم دید مثلا من پول دارم اما نمی توانم ببخشم یا شرایط کمک راهنما شدن را دارم اما برای آن اقدامی نمی کنم، چیزی یا شخصی شریک من است که به من چنین اجازه ای را نمی دهد و آن کسی نیست جز شیطان که مانع من می شود.


راهنمای محترم از همسفران می خواهند که کفر را تعریف کنند: 

همسفر زهرا.ر : تعریف کلمه کُفر به معنی پنهان کردن است و یک مفهوم عام دارد و یک مفهوم خاص.

مفهوم عام یعنی پنهان کردن هر چیزی می شود کُفر که مفهوم عام است. وقتی انسان چیزی را نادیده بگیرد و پنهان کند به خاطر رسیدن به خواسته‌هایش عملاً وارد کُفر شده است.  مثلاً از شما سؤالی می پرسند و شهادت شما می تواند تأثیری داشته باشد در زندگی یک نفر ولی می دانی با شهادت دادن ممکن است کارت آسیب بخورد، آنجا نادیده می گیرید و وارد مقوله کُفر می شود. در همه چیز می تواند صدق کند.  یک مفهوم شد اینکه خواسته معقول را می بیند و در مقابلش بی تفاوت است. و یک شکل دیگر هم می تواند باشد که نقاط قوت و خوبی های دیگران را نادیده بگیرد برای مثال یکی می آید پیش شما که نوازنده هستید و خیلی خوب ساز می زند حتی خیلی بهتر از شما. ولی شما آنجا به روی خودت نمی آوری وموضوع بحث را عوض می کنی و مسئله را پنهان می کنی. چرا؟ چون اگر بگویی که خوب است، ممکن است جایگاه خودت را از دست بدهی.

راهنمای محترم از همسفران می خواهند کفرهایی که تا اکنون در زندگی انجام داده اند را بازگو کنند: 

همسفر مهتاب: اولین کفری که در زندگی خود انجام داده ام نادیده گرفتن خوبی های خودم بوده و این باعث شد که من نتوانم خوبی ها را ببینم و کم کم خوبی های دیگران را هم انکار کردم.

همسفر مدینه: من قبل از ورود به کنگره مدام از خداوند گله و شکایت داشتم و می گفتم چرا من را آفریدی و ای کاش به این دنیا نمی آمد اما اکنون که فکر می کنم به این نتیجه می رسم که شاید بزرگترین کفری که انجام داده ام همین باشد.

و بقیه همسفران هم کفرهای خود را نادیده گرفتن خوبی های خودشان و مسافرشان و یا خوبی های خداوند بیان کردند.


همانطور که قبلا به آن اشاره کردیم باید  بدانیم که کفر ورزیدن فقط خارج شدن از دین اسلام نیست، بلکه در هر مسئله ای که خودمان را دیگران را خوبیشان را نادیده بگیریم دچار کفر شده ایم و باید منتظر عواقب آن که همان قانون عمل و عکس العمل است باشیم.

اکنون می پردازیم به چند سوال مهم از سی دی پرسش و پاسخ... 
۱) اگر کسی آموزش نمی گیرد و میخواهد همه چیز را خودش تجربه کند برای اینکه آموزش پذیر شود چه باید کرد؟؟؟

اگر از آموزگار آموختیم که آموختیم وگرنه روزگار به ما آموزش خواهد داد، هرچیزی را نباید تجربه کرد.

۲) چگونه می توان اندوه و غم ناشی از مشکلات را کم کرد؟؟؟

زندگی پر از فراز و نشیب است و اشتباه ما این است که معنی صبر را نمی دانیم و تنها چیزی که می تواند این فشار غم را کم کند افزایش معرفت و دانایی می باشد.

۳) دعا کردن درمورد دیگران چه اثری دارد؟؟؟

اثر خوبی دارد به شرط آنکه نگوییم من برای تو دعا کردم و تو هم برای من دعا کن.

۴) آیا همان چه در خواب میبینیم به همان شکل است؟؟؟ 

اگر انسان در صراط مستقیم حرکت کند و به خداوند هم توکّل داشته باشد، جای نگرانی کمتر می‌شود، البته این کار خیلی سختی است. چون هرچه ایمان قوی‌تر باشد، انسان را آسوده‌تر می‌کند. ایمان هم این است که، عمل کنی، اصلاً به حرف نیست. از یک حرف تا عمل هزاران هزار فرسنگ فاصله است. شما یک کاری را می‌خواهید انجام دهید، به شما استرس وارد می‌شود، می‌خواهید به خود استرس راه ندهید، نمی‌شود، نمی‌توانید، هزار راه را شاید بلد باشید که استرس را از بین ببرید اما باز هم نمی‌توانید. خیلی پختگی می‌خواهد و خیلی باید کار شود که به اصطلاح ایمان قوی و محکم شود. آنجا باز هم استرس وارد می‌شود اما به خداوند توکّل می‌کنند. یعنی انسان هیچ وقت به نقطه‌ای نمی‌رسد که هیچگاه دلش آشوب نشود، هیچ وقت دلش شور نزند و یا از هر کاری نگران نشود. این در خصلت بشر است و در مراحل بالا نیز این استرس وارد می‌شود ولی می‌گوید؛ توکل می‌کنم به خداوند. با یک سری مسائل دیگر خودش را آرام می‌کند. و این گونه باید نگرانی کم شود، گرچه که نگرانی وجود دارد. اما چیزی که شما در خواب می‌بینید، ممکن است متعلّق به زندگی حال شما باشد، ممکن است مال جهان بعدی باشد، ممکن است مال اتفاقات دیگری باشد، ممکن است مال جهان بعدی باشد، ممکن است مال اتفاقات دیگری باشد، ممکن است مال موضوعات مختلف باشد. بنابراین خواب فقط یک چیز نیست. گاهی اوقات حواس انسان تصاویری را می‌سازد و در عقل اثر جاودان ایجاد می‌کند. گاهی اوقات حس می‌آید و این مطالب را می‌سازد. گاهی اوقات وقتی وارد بُعد و جهان دیگر می‌شویم این اتفاقات می‌افتد. بنابراین همه اینها هست. اما به طور کلی دیدن خواب و بیداری برای ما نقش بسیار مؤثری دارد، روی هم اثر متقابل دارند. من تجربه‌ای که خودم دارم، وقتی که در حالت پریشانی بودم و اوضاع و احوالم به هم ریخته بود، کابوس‌های وحشتناک می‌دیدم، خیلی مشکلات بود، ولی به مرور زمان که مقداری اصلاحات در زندگی خودم بوجود آوردم، یواش یواش آن کابوس‌ها کاملاً از بین رفت. پس بستگی به کار ما دارد. هیچ راه و قرصی هم ندارد. فقط تنها راه، حرکت در صراط مستقیم است که ما به آن تزکیه و پالایش می‌گوییم.


جلسه را با دعای خیر و رسیدن به معرفت و آگاهی و دانش هر چه بیشتر برای همه عزیزان به پایان می رسانیم.

نگارش: همسفر مریم

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


درباره وبلاگمدیر وبلاگ : آزاده رحمانیان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات