راه روشن
وبلژیون همسفر آزاده رحمانیان
پنجشنبه 29 آذر 1397 :: نویسنده : آزاده رحمانیان
به نام قدرت مطلق

روزدوشنبه مورخ 97/9/26لژیون چهارم به استادی خانم آزاده وهمسفران عزیز راس ساعت مقررآغازبکارنمود....

ابتدای جلسه ر اهنمای عزیزضمن تشکرازهمسفرالهام که به خوبی  دبیری لژیون رابه عهده گرفته بودند،همسفرزهرابه عنوان دبیرجدیدلژیون معرفی کردند..


 

 

  راهنمای ارجمندبراساس دستورجلسه هفتگی "وادی چهارم "ازیکی ازهمسفران عزیزخواستندقسمتی ازکتاب عشق بخش وادی چهارم را بخوانند.تانمای کلی ازاین وادی برای ایشان مشخص شود.

پس ازآن ایشان اضافه کردند:یکی ازتفاوت های اصلی کنگره بادیگرمکانهای ترک ،همین وادی میباشدکه درآنجابیان میکردندکه توهیچ قدرت واختیاری  نداری وبایدهمه ی مسیولیتهارابه خداواگذارکنی .ودراین مکان ودراین وادی به چیزی جزآن پی بردیم وبه آن آگاه شدیم .

تفاوت این وادی باوادی پنجم که به مامیگویدتسلیم رضای خداوندباشیم اینست که من نسبت به تمام آنچه ازطرف خدابه من میرسدرضایت داشته باشم واین عمل ممکن نیست جزباآگاهی وشناخت خود که باتزکیه فراوان من به این نقطه خواهم رسیدودرصورتی میتوانم تزکیه انجام دهم که وادی چهارم رابه خوبی درک کرده باشم..واین وادی درواقع مکمل وادی چهارم است.

 

ادامه جلسه به بررسی سی دی تزکیه درصورپنهان (1)توسط همسفران پرداخته شد:

همسفرالهام:این سی دی درموردصورپنهان انسان صحبت میکندکه هنوزناشناخته مانده است .جناب مهندس بیان میکننددرهرکاری افراط وتفریط درست ومعقول نیست .واین عمل کارشیطان وتعادل کارالهی است.

سپس عنوان میکنندبعضی هابرای هرکاری بهانه ای می آورند.وبه این خاطرعملهای شیطانی انجام میدهند.

انسان نبایدساده لوح باشدوهرحرفی رابدون دلیل وتحقیق قبول کنید.

راهنما:وقتی بخواهی هرچیزی راازحالت طبیعی خودش خارج کنی دچارمشکلات خواهی شدوازطرف دیگربه توآسیب میرسد.نکته جالبی که آقای مهندس بیان میکننداینست که اگرمیخواهیدازکسی الگوبگیریدازکسی بگیریدکه خودش درمان شده باشد.کسی که به مرحله خودکشی رسیده یا...نمیتواندالگوی خوبی برای کسی باشدوبتواندکسی رادرمان کند.(کل اگرطبیب بودی سرخوددوامینمودی)

همسفرزهرا:سوالی که دراین سی دی به آن جواب داده میشوداینست که دراین دنیای پیچیده بااین همه ادعای پیشرفت علم ،چراانسان هنوزنتوانسته است یک بیمارروانی یایک فردمعتادرادرمان کند؟

ایشان بیان میکنندعلتش اینست که هنوزنتوانسته اندبشررابه خوبی بشناسندوبه صورپنهان انسان پی ببرند.صورت مسیله هنوزشکافته نشده است.

روانشناسان وفیلسوفان اروپایی فقط به صورظاهرانسان پرداخته اندوازصورپنهان اوبی خبرندواعتقادبه این مسایل میشودخرافات.لازمه تکامل انسان رادرموادمخدروخوشی های دنیوی خلاصه میکنند.

چون انسان شناخته شده نیست دردرهای اوقابل درمان نیست چون درمان صورپنهان به صورظاهردرارتباط است.پس اگرصورظاهررابفهمیم صورپنهان درمان خواهدشد.

ووقتی نمیتوانیم صورپنهان رادرمان کنیم خودکشی میکنیم وجنایات دیگررخ میدهد.

تازمانیکه انسان وعلوم انسانی شناخته شده نباشد،افراط وتفریط وجودداشته باشد،دردهای فراوانی هم وجودداردوقابل درمان نیست.

 

مابایددرتمام شیونات زندگی بهترینهاراانتخاب کنیم .اخلاق اینستکه مادرکارهاخدارادرنظربگیریم وآنهارادرست انجام دهیم .

جنگ بین خیروشرتوسط سلاح پنهانی صورت میگیردکه ماآن رانمیبینیم .واین سلاح پنهانی الهام والقامیباشد.وقتی جنگ درصورپنهان صورت میگیردالهام به سراغ مامی آید.

همسفرلیلا:دین ماچیزغیرانسانی نمیگوید.وبرعکس تمام تعالیم آن درجهت تکامل انسان است .

اعتقابه وجودخداتاحدودی انسان راازکارهای ضدارزش بازمیدارد.

سپس بیان میدارندمابایدهمه جاانصاف وعدالت رارعایت کنیم .وازکلاهبرداری وحرام خواری دوری کنیم .

جناب مهندس معتقدهستندکه مابایدبه طب سنتی قدیم خودرجوع وازان درکنارطب جدیداستفاده کنیم چراکه میتوان ازتجربیات بسیارانهااستفاده کنیم  وسالمتربه مقصدبرسیم.

 

پس ازان یکی ازهمسفران عزیز سوالی عنوان کردندکه من چگونه میتوان مسافرخودرابااین شرایط قبول کنم وبه اوعشق بورزم ؟

راهنمای عزیز بیان کردندمن ابتدابایدوظایف خودم به عنوان یک همسفررابخوبی بشناسم وانجام دهم.وهمچنین ابتدابایدبه خودم بپردازم وخودم رابشناسم واصلاح کنم .من نبایددیگران راقضاوت کنم وتمام این مراحل وهمچنین عشق به مسافربصورت پله ای وگام به گام صورت می پذیردوبایدماتمام این مراحل و گامها راطی کنیم .صبرداشته باشیم تاانشالله بتوانیم به جایی که دوست داریم برسیم.

 

راهنمای عزیز ضمن تشکرازمشارکت همسفران عزیز نکته ای ازسی دی هفتگی "عارفان "رابیان کردند:

ساده لوحان درجهانی غرق میشوندکه عارفان درآن شنامیکنند.

 

وپس ازآن جلسه بادعای ایشان به پایان رسید:

انشالله بتواینم مسیولیت کارخودراتمام وکمال بپذیریم .......آمین

موفق وپیروزباشید...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع مطلب : عملکرد لژیون، 
برچسب ها : کنگره 60، درمان اعتیاد، عملکردلژیون،
لینک های مرتبط :

نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


درباره وبلاگمدیر وبلاگ : آزاده رحمانیان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات